Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğu

Devamını Oku
Dil ve Konuşma Güçlüğü

Dil ve Konuşma Güçlüğü

Dil ve Konuşma Güçlüğü

Devamını Oku
Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)

Özel Öğrenme Güçlüğü

Devamını Oku
Zihinsel Yetersizlik

Zihinsel Yetersizlik

Zihinsel Yetersizlik

Devamını Oku
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Devamını Oku
Down Sendromu

Down Sendromu

Down Sendromu

Devamını Oku

Tema Özel Eğitim

Tema Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi | Psikolojik Danışmanlık Merkezi; 10 Eylül 2018 tarihinde Özel Eğitim Uzmanı Yunus Emre Güzel ve Uzman Psikolog Ebru Hocaoğlu Güzel tarafından Özel Eğitim ve Psikoloji Akademisi bünyesinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak İstanbul Kartal'da kurulmuştur.

Merkezimiz özel gereksinimli çocukların bedensel, duyusal, bilişsel ve sosyal gelişimlerinin sağlanması amacıyla bilimsel gelişmeleri ve yayınları takip eden, uzman bir kadroyla ve multidisipliner bir yaklaşımla hizmet vermektedir. Merkezimizde; her çocuğun kendine özgü olduğunun  bilincinde olarak, çocukların öğrenme stillerine, kişiliklerine, aile yapılarına uygun, uyarlanabilir ve uygulanabilir eğitim ve terapi programları kullanılmaktadır. Merkezimizde  (ABA - UDA) Uygulamalı Davranış Analizi, Dil ve Konuşma Terapisi, (ETEÇOM) Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı, (VERBAL BEHAVİOR) Sözel Davranış Yaklaşımı, (OÇİDEP) Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı, Zihin Kuramı ve Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Spor Programları gibi bilimsel olarak etkililiği ispatlanmış eğitim ve terapi programları kullanılmaktadır. Merkezimizde eğitim alan öğrencilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz seanlarımızda kazanım bazlı haftalık veri kayıtları tutulmakta ve ön test - son test verileri alınmaktadır. Böylece öğrencilerimizin belirlenen hedeflerde haftalık bazlı olarak ilerlemeleri kayıt altına alınmaktadır. Bu veriler ebevenler ile de paylaşılmaktadır.

Merkezimizde bir ilk olarak doğal öğrenme ve akran etkileşimine bağlı 3-6 yaş Otizm Anaokulu Programı sunulmaltadır. Otizim Anaokulu Programı birbirlerini olumlu yönde etkileyecek ve etkileşime geçecek 4 çocuktan oluşan özel sınıflarda verilmektedir. Öğrencilerimiz bu eğitimden tam zamanlı ve yarı zamanlı olarak faydalanabilmektedir. Bu program ile öğrencilerimizin özellikle dil ve iletişim becerilerini, sosyal uyum becerilerini, grup içerisinde odaklanmalarını ve dikkat sürelerini arttırmalarını, sınıf kurallarını öğrenmelerini böylece okula hazırlık dönemini verimli bir şekilde geçirmelerini sağlıyoruz.

Özel gereksinimli çocuğun sosyal çevresinin çocuğun gelişiminde taşıdığı önemi göz önüne alarak, ebeveynlerin veya aile bireylerinin çocuklarının seanslarına katılıp gözlem yapmasını ve hem seanslarda hem de çocuğun sosyal çevresinde aktif olarak görevler almasını destekliyoruz. Böylece merkezimiz çatısı altında ebeveynler ve aile üyeleri, uzmanlar eşliğinde uygulamalı olarak çalışma fırsatı bulabiliyorlar. Ayrıca ailelere yönelik, farklı disiplinlerden uzmanların katıldığı toplantılar ve seminerler düzenleyerek hem merkezimizde eğitim alan çocukların gelişimini tutulan veri kayıtları doğrultusunda değerlendiriyor hem de ailenin eğitimine katkı sunuyoruz.

HAKKIMIZDA

Duyurular

Tüm Duyurular

Blog

otizm
İnternet ve Sosyal Medyada Gördüğünüz Her Bilgi Doğru Bilgi Değildir

Özellikle yeni tanı almış ya da tanı alma sürecinde olan ailelerin bilgi edinmek için ilk baktıkları yer internet oluyor günümüzde. Ancak internette gördüğünüz her bilgi maalesef doğru değil. Doğru olsa dahi sizin çocuğunuz için uygun yöntem veya tek

Psikodrama
Psikodrama Nedir

Ailelerimiz için Kurucu Psikoloğumuz Ebru Güzel'in düzenleyeceği Psikodrama Grup Terapisi Ekim ayında başlıyor. Bu çalışmaya sadece kurumumuzda eğitim alan ögrencilerimizin ebeveynleri katılabilecektir. Çalışmamız 8 haft

Devamını Oku