Biz Kimiz?

Tema Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi | Psikolojik Danışmanlık Merkezi; 10 Eylül 2018 tarihinde Özel Eğitim Uzmanı Yunus Emre Güzel ve Uzman Psikolog Ebru Hocaoğlu Güzel tarafından Özel Eğitim ve Psikoloji Akademisi bünyesinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak İstanbul Kartal'da kurulmuştur.

Merkezimiz özel gereksinimli çocukların bedensel, duyusal, bilişsel ve sosyal gelişimlerinin sağlanması amacıyla bilimsel gelişmeleri ve yayınları takip eden, uzman bir kadroyla ve multidisipliner bir yaklaşımla hizmet vermektedir. Merkezimizde; her çocuğun kendine özgü olduğunun  bilincinde olarak, çocukların öğrenme stillerine, kişiliklerine, aile yapılarına uygun, uyarlanabilir ve uygulanabilir eğitim ve terapi programları kullanılmaktadır. Merkezimizde  (ABA - UDA) Uygulamalı Davranış Analizi, Dil ve Konuşma Terapisi, (ETEÇOM) Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı, (VERBAL BEHAVİOR) Sözel Davranış Yaklaşımı, (OÇİDEP) Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı, Zihin Kuramı ve Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Spor Programları gibi bilimsel olarak etkililiği ispatlanmış eğitim ve terapi programları kullanılmaktadır. Merkezimizde eğitim alan öğrencilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz seanlarımızda kazanım bazlı haftalık veri kayıtları tutulmakta ve ön test - son test verileri alınmaktadır. Böylece öğrencilerimizin belirlenen hedeflerde haftalık bazlı olarak ilerlemeleri kayıt altına alınmaktadır. Bu veriler ebeveynler ile de paylaşılmaktadır.

Merkezimizde bir ilk olarak doğal öğrenme ve akran etkileşimine bağlı 3-6 yaş Otizm Anaokulu Programı sunulmaltadır. Otizim Anaokulu Programı birbirlerini olumlu yönde etkileyecek ve etkileşime geçecek 4 çocuktan oluşan özel sınıflarda verilmektedir. Öğrencilerimiz bu eğitimden tam zamanlı ve yarı zamanlı olarak faydalanabilmektedir. Bu program ile öğrencilerimizin özellikle dil ve iletişim becerilerini, sosyal uyum becerilerini, grup içerisinde odaklanmalarını ve dikkat sürelerini arttırmalarını, sınıf kurallarını öğrenmelerini böylece okula hazırlık dönemini verimli bir şekilde geçirmelerini sağlıyoruz.

Özel gereksinimli çocuğun sosyal çevresinin çocuğun gelişiminde taşıdığı önemi göz önüne alarak, ebeveynlerin veya aile bireylerinin çocuklarının seanslarına katılıp gözlem yapmasını ve hem seanslarda hem de çocuğun sosyal çevresinde aktif olarak görevler almasını destekliyoruz. Böylece merkezimiz çatısı altında ebeveynler ve aile üyeleri, uzmanlar eşliğinde uygulamalı olarak çalışma fırsatı bulabiliyorlar. Ayrıca ailelere yönelik, farklı disiplinlerden uzmanların katıldığı toplantılar ve seminerler düzenleyerek hem merkezimizde eğitim alan çocukların gelişimini tutulan veri kayıtları doğrultusunda değerlendiriyor hem de ailenin eğitimine katkı sunuyoruz.