zihin kuramı

Zihin Kuramı

Zihin Kuramı, kişinin diğerlerinin zihinsel durumlarını ve duygularını fark edebilme yeteneğidir. Kişinin, diğer kişilerin kendi inancından farklı inançlara sahip olabileceğini ve bunlara bağlı olarak davranabileceğini anlayabilmesi, başarılı sosyal etkileşim ve iletişim kurması için önemli ve gereklidir.

Zihin kuramı, insanların davranışlarını öngörme ve kavrama yeteneğinin ve buna bağlı olarak da diğer insanların niyetini anlayabilmenin temelini oluşturur.

 

Normal gelişim gösteren çocuklarda 18 ay-30 ay itibariyle; duygu, istek, düşünce, rüya, inanç gibi zihinsel durumlar belirmeye başlar.(P.Howling, S.Baron-C.J.Hadwin; 2016). Araştırmalara göre; zihin kuramı yeteneğinde en önemli gelişme 3 ve 4 yaşlar arasında oluşmaktadır ve  5 yaş itibari ile bu becerinin neredeyse tamamen kazanılmaktadır.(Ruffman, Perner, Naito, Parkin ve Clements, 1998). Zihin kuramı, kişinin diğer insanların isteklerini, inançlarını ve duygularını anlayabilme olarak tanımlanırken, bunun kişilerarası iletişimde önemli bir sosyal beceri olduğu ve otizmli çocuklarda bu becerilerin bozulduğu görülmüştür.

 

Zihin kuramına dair yapılan çalışmalar zihin kuramı becerilerinde bozulmaya sahip

kişilerin, sosyal iletişim ve etkileşim, dikkat, davranış ve öğrenme gibi pek çok alanda

sorun yaşadığını göstermektedir. Zihin kuramı bozukluklarına yönelik beceri

eğitiminin, özellikle nörogelişimsel bozukluklarda, sosyal işlevsellikte yaşanan zorluklar için tedaviyi tamamlayıcı olacağı tahmin edilmektedir.

 

Zihin Kuramı, Tema Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’mizde uygulanmaktadır. Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.