eteçom

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM) - Responsive Teaching (RT)

Eteçom, ilişki-temelli yaklaşıma (Relationship-Based Approach) dayalı bir programdır. Floortime, DIR, Denver Modeli ve Eteçom (Responsive Teaching; http://www.responsiveteaching.org/) gibi ilişki temelli uygulamalar birincil bakıcının (ebeveyn ya da uzman/eğitimci) cocuğu ile etkileşiminin niteliğini geliştirmeye ve dolayısı ile cocuğun gelişimini (bilişsel, sosyal-duygusal ve iletişim) desteklemeyi hedefler.

 

ETEÇOM ağırlıklı olarak, otizmli ve gelişimsel gecikmesi olan çocukları kapsamaktadır. ETEÇOM, bilişsel, iletişim ve sosyalduygusal alanlarda, bakım veren kişilere çocuğun gelişimini nasıl destekleyecekleri konusunda eğitim vermektedir. Bunun sonucunda, çocukla etkileşime giren kişilerin tutum ve davranışlarını olumlu yönde değiştirerek, çocukta istendik yönde değişim meydana getirmeyi hedeflemektedir. Gelişimsel transaksiyonel analizde çocuğun davranışlarında değişim yaratmak için yetişkin davranışlarında değişim yaratmanın gerekliliği savunulmaktadır. Bakım verme sürecinde, çocuğun davranış ve özellikleri ile ebeveynin davranış ve özelliklerinin karşılıklı etkileşimi söz konusudur. ETEÇOM da aynı şekilde çocuğu çevresiyle bir bütün olarak ele almakta, çocuğun davranışında değişim meydana getirmek için, birincil çevresini oluşturan bakım verenlerinde değişim meydana getirmeyi planlamaktadır.

 

ETEÇOM nin hedefi uzman/eğitimci ya da ebeveynin etkileşimsel davranışlarını geliştirerek, cocuğun bilişsel, iletişim ve sosyal duygusal gelişim alanlarında 15 temel davranışı kazanmasını ya da geliştirmesini hedefler. Bu 15 temel davranışı geliştirirmeye çalışırken çeşitli strateki ve bilgi notlarını ebeveyn eğitiminde paylaşır. ETEÇOM da seanslar ebeveynin ya da uzmanın calışma ve birlikte olma durumlarına göre; ideal olanı haftada 1-2 defa, 1-1.30 saatlik oturumlar şeklinde düzenlenir ve her seansta 1-2 strateji çalışılır. Yaklaşık 6 ay içerisinde programdaki stratejiler tamamlanır. Programda belirtildiği gibi uygulandığında, yetişkin davranışlarında ve cocuğun gelişim alanlarında (özellikle bilişsel, iletişim ve sosyal-duygusal) de anlamlı gelişmeler gözlenebilir.

 

ETEÇOM, Tema Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’mizde uygulanmaktadır. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.