sözel davranış yaklaşımı

Sözel Davranış Yaklaşımı - Verbal Behavior

Sözel davranış (VB: Verbal Behavior/AVB: Applied Verbal Behavior) yöntemi, Skinner’ın 1957 yılında dil gelişimine ilişkin yazmış olduğu “Sözel Davranış” başlıklı kuramsal kitabında öne sürdüğü görüşlerin otizmli çocuklara iletişim becerileri kazandırmak amacıyla kullanılmasıdır. Bu yöntemde, çocuklara işlevsel iletişim becerileri kazandırmak için çeşitli davranışsal uygulamalar yapılır. Sözel davranış yaklaşımında öncelikle çocuğa istek bildirme ve isimlendirme/betimleme becerilerini kazandırmak hedeflenir. Daha sonra ise daha üst düzey iletişim becerilerini kazandırmak için planlama yapılır.

 

Sözel davranış yönteminde alıcı dil becerilerinin belli bir düzeye gelmesi beklenmeksizin, ifade edici dil becerileri üzerinde çalışılmaya başlanır. Bu yöntemde her zaman için işlev, biçimden daha önemli görülür. Bu nedenle, ilk basamak olan istek bildirme öğretimi sırasında çocuğun gerçek bir istek bildirme bağlamında konuşma, jest, işaret ya da herhangi bir başka yolla istek bildirmesi ve isteğine ulaşması sağlanır. Bu öğretimi, diğer dil becerilerinin öğretimi izler.

 

Sözel davranış yaklaşımında, her bir kavrama ilişkin olarak çocuğun su içmek istediğinde suyu istemesi, sorulduğunda suyu göstermesi, ne içtiği sorulduğunda “su” demesi, “Elini neyle yıkarsın?” diye sorulduğunda yanıtlaması gibi aşamalı öğretim hedeflenmektedir.

Sözel Davranış Yaklaşımı Tema Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’mizde uygulanmaktadır. Detaylı bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.